Успешен лов и отдих сред природата!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Искър

Обект: 21301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25225.00 Първа: 20.07.2021
Втора: 20.07.2021

ДЛС Искър

Обект: 21201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10710.00 Първа: 26.05.2021
Втора: 26.05.2021

ДЛС Искър

Обект: 21104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 33541.00 Първа: 01.01.2021