Успешен лов и отдих сред природата!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Искър

Обект: 21302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 56129.00 Първа: 06.08.2021
Втора: 06.08.2021

ДЛС Искър

Обект: 21106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17589.00 Първа: 08.06.2021
Втора: 08.06.2021

ДЛС Искър

Обект: 21105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 22058.00 Първа: 08.06.2021
Втора: 08.06.2021

ДЛС Искър

Обект: 2103Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 138775.00 Първа: 03.02.2021

ДЛС Искър

Обект: 21103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 39192.00 Първа: 17.12.2020

ДЛС Искър

Обект: 21102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 54559.00 Първа: 17.12.2020

ДЛС Искър

Обект: 21101MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 35191.00 Първа: 17.12.2020