Успешен лов и отдих сред природата!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Искър

Обект: 22201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13962.00 Първа: 26.04.2022
Втора: 26.04.2022