Успешен лов и отдих сред природата!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Искър

Обект: 23301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46349.00 Първа: 26.09.2023
Втора: 26.09.2023

ДЛС Искър

Обект: 2300Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54340.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Искър

Обект: 23104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25228.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДЛС Искър

Обект: 23103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 15168.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДЛС Искър

Обект: 23102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 42.00 Първа: 03.01.2023
Втора: 03.01.2023