Успешен лов и отдих сред природата!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Искър

Обект: 23105-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 329438.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 06.01.2023

ДЛС Искър

Обект: 231011МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 101758.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 06.01.2023