Успешен лов и отдих сред природата!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Искър

Обект: 2301ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 53499.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДЛС Искър

Обект: 23201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60249.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023